submit


Know-how në të gjitha fushat e komunikimit dhe shërbime të posaçme bërë zgjidhje për të përmbushur nevojat tuaja, dëshirat tuaja dhe buxhetin tuaj! Strategjia, foto, video, produkt i marketingut, dizajn grafik, web solutions. Agjencia vë krijimtarinë në shërbim të komunikimit tuaj të biznesit të vogël, korporatës, shoqatës. Bazuar gjeografikisht në Bidart, Agjencia gjithashtu është i rrënjosur në rrjetet e kulturës, sportit dhe institucionet e rajonit. Agjencia, ajo është një ekip i specialistëve të komunikimit vizuel: fotograf, videographer, grafik projektuesi, zhvilluesi i saj, redaktor, communiât menaxher, të shtypura. Krijimi i logos, poster, foto xhiruar dhe video, website design apo shtypjen e kartat e biznesit dhe broshura. A shumohen më shumë ofruesve, me Agjencinë, për të përfituar nga një pikë e vetme e kontaktit

About