Kujtesa ime është më e madhe, të parat në botë

Ajo u krijua për të mbledhur TM nga Bashkimi Evropian dhe Kombet E Bashkuara dhe të bien dakord për të mirë shumëgjuhëshe faqet e internetit të lidhura me fusha specifike

About